Met DropDocs plaatst u uw bestanden in uw eigen online omgeving. Dat kan zijn omdat u overal bij deze bestanden moet kunnen of omdat u een groot bestand eenvoudig wilt delen met een relatie of collega. Dat delen kan dan met een wachtwoord en eventueel ook nog met een beperking in tijd. (…het gedeelde bestand is dan t/m datum x op te vragen cq te downloaden)
U kunt van DropDocs gratis gebruik maken t/m 500 MB. Daarna kunt u eventueel wat ruimte er bij kopen.
De geplaatste documenten zijn encrypted.
Workspaces zijn apart in te stellen
Je maakt ook eenvoudig een workspace aan en deelt die met een gebruiker. (workspace member(s))
…en ook de rechten zijn eenvoudig in te stellen. Kwestie van een ‘vinkie’…
Met DropDocs plaatst u uw bestanden in uw eigen online omgeving. Dat kan zijn omdat u overal bij deze bestanden moet kunnen of omdat u een groot bestand eenvoudig wilt delen met een relatie of collega. Dat delen kan dan met een wachtwoord en eventueel ook nog met een beperking in tijd. (…het gedeelde bestand is dan t/m datum x op te vragen cq te downloaden)
U kunt van DropDocs gratis gebruik maken t/m 500 MB. Daarna kunt u eventueel wat ruimte er bij kopen.
De geplaatste documenten zijn encrypted.
Workspaces zijn apart in te stellen
Je maakt eenvoudig een workspace aan en deelt die met een gebruiker. (workspace member(s))
…en ook de rechten zijn eenvoudig in te stellen. Kwestie van een ‘vinkie’…